Tirsdag 30. november, 18.00 - 19.30

Stifinner: Bål

Klarer alle å tenne et bål?
HUSK: påmelding på Spond.
Er du ikkje på Spond? Send ein melding til Eirik på 92852676.

Annonse
Finnøy Buss