Randaberg speidergruppe

Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker gjennom speidermetoden, der læring og opplevelse gjennom egen aktivitet i friluftsliv er kjerneverdier. Speiderne treffes ukentlig til møter, turer, leirer eller andre arrangementer.

1.- 2. klasse er Bevere
3.- 4. klasse går i Flokk
5.- 7. klasse er Stifinnere
8.- 10. klasse er Vandrere.

Speidermøtene er tirsdag, onsdag eller torsdag:
Bevere: onsdager 17.30 til 18.40
Flokk: torsdager 17:30 til 19:00
Stifinner: tirsdager 18.00 til 19.30
Vandrere: tirsdager 18.00 til 19.30

Annonse
Bunnpris