Randaberg speidergruppe

Inntil videre vil vi legge ut alternative speideraktiviteter ukentlig her på www.randabergspeidergruppe.no/program som dere kan gjennomføre alene eller sammen med de dere bor med.

Vennligst send melding og send bilder til din enhetsleder av det dere gjør. Enhetsledere er Birte for Flokk (Småspeider), Jan Martin for Stifinnere, og Inger Karin for Vandrere.
Alle aktivitetene vil gi merker. En melding med bilder til enhetsleder må til for å få merke. Merkene vil bli delt ut når vi kan gjennoppta vanlig Speiding.

Annonse
Ps-Selskapsutleie