Tirsdag 5. oktober, 18.00 - 19.30

Vandrer: Samfunnsengasjement

Ventilene Viste strandhotell er så mye mer enn et hotell.

Fra nettsidene til strandhotellet kan vi lese "Hovedmålet til Ventilene er å drive målrettet forebyggende arbeid for unge pårørende. Dette er barn og unge som har en krevende fortid, og vi ser et stort behov for å gi disse gode opplevelser og nye relasjoner. Det oppleves fantastisk å kunne ha et slikt oppdrag hvor vi ser hvordan de unge utvikler seg gjennom mestring, trygghet og trivsel."

På møtet i dag skal vi gjennomføre ulike oppgaver for Ventilene som de trenger hjelp til.

Annonse
Finnøy Buss