Fredag 18. juni, 18.00 - 23.00

Fredag 18 juni Dugnad RandabergFjelletLive

Vi er bedt om å stille med ca 20 personer pr dag, 6 verter, 3-4 i beredskap og 10 vakter, porter og parkering på nedsiden og rundt Fjellet. Det er snakk om ca kl 17 til ferdig, ca 23. Rydding av område må og hjelpes til med.

I samarbeid med Saniteten skal vi også stå for matsalg under hele arrangementet.

Annonse
Sr stiftelse