Onsdag 7. april, 18.00 - 21.00

Planleggingsmøte Gruppetur

Alle ledere som skal på gruppetur møtes til planlegging av tur og gjennomgang av ROS analyse.

Annonse
Allkopi