Tirsdag 13. april, 20.00 - 21.00

Planleggingsmøte Gruppetur

Det er planlagt tur til Nedstrand Høyt og lavt for våre speidere 30 april til 2 mai.
Hver enhet, som skal delta stiller med minst 1 leder til dette møtet.
Turansvarlig per enhet fordeler ansvar og oppgaver til sine andre ledere.
Det er mulighet for at alle enhetens turledere kan møtes til denne planlegging av tur og gjennomgang av ROS analyse.

Møtet er forskjøvet 1 uke grunnet få påmeldte og behov for å hente inn mer informasjon i forkant. Jone
Påmelding lukket for å følge FHI krav og kunne ha god avstand.
Dette er også et oppstartsmøte for hovedansvarlig. Hver enhet anbefales egne møter for å fordele ansvar og roller.

  • Friluftshuset
  • Jone Areklett, 46402350
  • Meld frafall
  • Påmeldte:
Annonse
Allkopi